B Acceleration Week
Be part of the experience
B Acceleration Program in
New Materials and Digital Technologies in Construction
by Altuna y Uria
Gero eta lehiakorragoa eta aldakorragoa den enpresa-ingurunean, funtsezkoa da teknologia eta irtenbide berriak identifikatzea eta ustiatzea hazkunde iraunkorrerako. Hori dela eta, Altuna y Uriak merkatuaren behar berriak ase ditzaketen produktu edo zerbitzuei buruzko aukera berriak aurkitu nahi ditu. Ildo horretan, 3 erronka jarri dizkio merkatuari:

1. erronka: Obren jarraipenerako berrikuntza digitala
Altuna y Urian digitalizazioak eta teknologia berriek eskaintzen dituzten abantailak txertatzen ditugu, gure obren prozesuetan sortutako datuen atzematea eta ondorengo analisi prediktiboa hobetu ahal izateko. Gure obren kudeaketa integrala optimizatzeko konpromisoa dugu, berrikuntza horien bidez.

Abangoardiako irtenbideak identifikatzen eta hartzen jarraitzen dugu, eraginkortasuna eta zehaztasuna areagotzeko eta inplikatutako eragile guztien arteko komunikazio arina errazteko.

Erronka horrek bi alderdi ditu: negozioari lotutako barne-prozesuak optimizatzea (diseinua, aurrekontua, erosketak eta hornikuntza, plangintza) eta produkzio-prozesuarekin lotzea. Horrek esan nahi du, bestalde, obrako prozesuak digitalizatu behar direla eta metodo analogikoak ezabatu behar direla dokumentuak atzitzeko, erregistratzeko eta kudeatzeko (materialen kontsumoa, makineriaren erabilera…).

Erronka horri irtenbidea emateko, irtenbide bideragarri eta frogatua bilatzen da sektorean, bideragarritasun teknikoarekin ezartzeko prest eta konpainiak gaur egun erabiltzen dituen sistemekin integratzeko erraztasunarekin.

2. erronka: Berrikuntza eraikuntzako material birziklatuetan
Berrikuntza iraunkorra da Altuna y Uriaren ardatz estrategikoa.

Bigarren erronka honen bidez, Altuna y Uriak bere eraikuntzen jasangarritasuna handitu eta berritu nahi du, material berriak garatuz eta sartuz, baita eraikuntzako hondakin birziklatuetatik sortutakoak ere.

Ildo horretan, material berriak bilatzen dira, jasangarriak izanik eta egungo beste aukera batzuen ingurumen-inpaktua murriztea ahalbidetuz, horien kalitatea eta segurtasuna arriskuan jartzen ez dituztenak.

Fabrikazioa eta ekoizpena ekonomikoki eta teknikoki bideragarriak diren konponbideak bilatzen dira, ingurune errealetan testatuak eta EBn indarrean dauden arauak betetzen dituztenak.

3. erronka: Berrikuntza digitala dibertsifikaziorako eta negozio-aukera berriak sortzeko
Aurrekoez gain, merkatu-nitxo berriak ustiatzea eta, horrela, negozioa dibertsifikatzea ahalbidetzen duten era guztietako irtenbideak baloratzen dira. Hori dela eta, Altuna y Uriak merkatuaren behar espezifiko berriak ase ditzaketen produktu edo zerbitzuei dagokienez esploratu gabeko aukerak aurkitzea proposatzen du, teknologia digitalen potentzialean oinarrituta.
crossmenu